topL topR
logo  

 
Centre
Інноваційна діяльність

Інноваційні проекти


п/п
Назва проекту Автор проекту № телефону
e-mail
1. Інтелектуальна система інформаційної підтримки управлінських рішень для органів державної влади д.т.н. Степашко В.С. 526-30-28
astrid@irtc.org.ua
2. Автоматизована інформаційна система соціально-гігієнічного  моніторингу д.т.н. Рачковський Д.А., к.т.н. Сліпченко С.В.
д.б.н. Антомонов М.Ю. (зав. від. мед. інформатики ГУ "Інститут гігієни та медичної екології ім. А.Н. Марзеєва АМН України")
502-63-41
dar@infrm.kiev.ua, serge.slipchenko.irtcits@gmail.com
3. Розробка інформаційної технології широкого застосування для ефективного відновлення сигналів від джерел випромінювання к.т.н. Касаткіна Л.М., к.т.н. Ревунова О.Г. 502-63-41
neuro145@gmail.com
4. Інтелектуальна технологія управління машинобудівним холдінгом на базі моделювання ефективних і інноваційних рішень. д.т.н. Тимашова Л.А,
д.ф.-м. н. Мейтус В Ю.,
к.ф.-м. н.      Тур Л.П.
526-13-19
dep@irtc.org.ua
5. Розробка та створення апаратно-програмного комплексу для моніторингу забруднення токсичними елементами харчових та природних ресурсів навколишнього середовища. к.т.н. с.н.с.  Бабак О.В.,
гол.інж. Буров О.В.,
зав.від. д.т.н. Васильєв В.І.,
к.т.н. с.н.с. Суровцев І.В.,
інж.-прог. ІІ кат. Суровцева Т.В,
м.н.с.. Татарінов О.Е.
526-41-87
dep175@irtc.org.ua
6. Розробка принципів побудови та визначення областей застосування швидкісних інформаційно-керуючих мережецентрічних технологій            для цілеспрямованого керування динамічними прикладними процесами жорсткого реального часу к.т.н., с.н.с Мельников С.В. (керівник), 
д.т.н., зав.від. Павлов В.В. ,
д.т.н., с.н.с.  Павлова С.В,
к.т.н., с.н.с  Богачук Ю.П., , к.т.н. с.н.с  Шепетуха Ю.М., м.н.с.  Господарчук А.Ю.
526 01 58 ;  526 20 91
dep185@irtc.org.ua
7. Біоінформаційна технологія відновлення рухових функцій людини на базі електронних пристроїв.  Клінічні дослідження й випробування. зав. від. к.б.н.
М.І.Вовк
503-95-60
dep140@irtc.org.ua
8. ”Образний критерій” оцінки стану фізіологічної системи вуглеводного обміну зав.відд., д.б.н., Котова А.Б.,
пр.н.с. д.б.н. Кіфоренко С.І.,
с.н.с.  к.-фіз-мат.н.  Лавренюк М.В.
503-95-65
dep150@ukr.net
9. Розробити методи телемедицини для застосування в умовах надзвичайних ситуацій різного рівня. д.м.н.
Коваленко О.С.
Співвиконавці: Державний клінічний науково-практичний центр телемедицини МОЗ України та Український центр медицини катастроф.
503-95-62, alexkovalenko@yandex.ru
Інновації

Події

У 2013 році відзначалося 100-річчя з дня народження Олексія Григоровича Івахненка, засновника наукової школи індуктивного моделювання, автора широко відомого Методу групового урахування аргументів (МГУА), академіка НАН України
(30.03.1913 - 16.10.2007).
arrowДетальніше...

6 грудня 2013 року виповнилося 100 років з дня народженняМиколи Михайловича Амосова - видатного вченого в галузі медицини і кібернетики, Героя Соціалістичної Праці, лауреата Ленінської та державних премій академіка НАН України та НАМН України
(06.12.1913 - 12.12.2002).
arrowДетальніше...

Copyright © 2009 Адреса: пр. Академіка Глушкова, 40, м. Київ, 03680 МСП, Україна;
Тел.: (+38044) 526-2549 Факс: (+38044) 526-1570
КАРТА САЙТУ КОНТАКТИ АРХІВ
topL topR